Διοίκηση

Πρόεδρος: Δημήτριος Κασσής

Team Manager: Γιάννης Δεβελέγκας

Assistant Team Manager: Ελευθέριος Ντούσκος

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Μπούτζας

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Μπέκας

Ταμίας: Γιάννης Μπέκας

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλης Μπαρέτας

Μέλος: Κωνσταντίνος Κώσταδήμας

Μέλος: Άγγελος Διαμάντης